TALLERS BERGÉ S.L. Maquinària agrícola Corbins Lleida
L'àmplia gamma de productes Tecnoagri també comprèn una grua hidràulica de les grans prestacions.

L'equip aconsegueix una altura de 4,545 mt i un desfilar de 3,40 mt; S'adapta a qualsevol tipus de tractor amb enganxament al 3 punt o per mitjà de brida rígida. Pot estar proveïda de connexió per escampadores de fems a ample variable o amb enganxalls personalitzats per múltiples operacions de desplaçaments.

És equipada de sèrie amb:
- Cilindres d'aixecament a doble efecte proveït de vàlvules de bloqueig.
- Rotació sobre el propi eix de 180°
- Caixa de comandaments hidràulic o elèctric
Possibilitat d'accionament de comandament a distància o radiomando