TALLERS BERGÉ S.L. Maquinària agrícola Corbins Lleida
Els models G35 i G45, dos enterradoras de pedres amb amples de treball d'entre 130 i 250 cm, en el primer cas, i d'entre 170 i 400 cm, en el segon.

La G35 inclou corró compactador i lama anivelladora amb regulació mecànica o hidràulica entre altres detalls.
Estan indicades per al cultiu en hivernacles i és apta per a qualsevol cultiu hortícola. Pot subministrar-se amb cons suplementaris desmuntables.

La G45 per la seva part disposa de corró compactador hidrostàtic, regulació hidràulica del corró, desplaçament hidràulic del corró posterior i grup de transmissió central.
Disponible amb doble transmissió: G45-350 i G45-400.