TALLERS BERGÉ S.L. Maquinària agrícola Corbins Lleida
Les bombes d'alba i baixa pressió s'utilitzen per a tractaments herbicides i de rociadura, en cultius de petites i mitjanes dimensions, parcs, jardins, hortes, hivernacles i per a la distribució de detergents o qualsevol altre producte en solució aquosa.

Característiques dels diferents tipus de bombes Comet.

BOMBES COMET DE MEMBRANA MITJA PRESSIÓ
Les parts en contacte amb el líquid són resistents als productes químics emprats en l'agricultura. Els mecanismes funcionen submergits en oli. Construcció compacta, de fàcil aplicació en petites màquines.

BOMBES COMET DE MEMBRANA ALTA PRESSIÓ d'alumini i de bronze.
Les parts en contacte amb el líquid estan construïdes en alumini anoditzat, resistent a la corrosió. Col·lectors interns. Els mecanismes funcionen submergits en oli. Elevada regularitat de bombament i mínim soroll.

BOMBES COMET DE MEMBRANA BAIXA PRESSIÓ "HERBICIDES"
Parts en contacte amb el líquid, construïdes en material plàstic i alumini plastificat resistent als productes químics utilitzats en l'agricultura. Col·lectors exteriors. Inspecció de les vàlvules d'aspiració i retorn ràpida i fàcil. Cargols i parts metàl·liques amb tractament.

BOMBES COMET DE PISTÓ
Les parts en contacte amb el líquid estan realitzades en coures (I) o alumini anoditzat (IA) d'alta resistència a la corrosió. Pistons en ceràmica. Els mecanismes funcionen submergits en oli.