TALLERS BERGÉ S.L. Maquinària agrícola Corbins Lleida
Les barres herbicides poden ser manuals i hidràuliques (7-18 metres) es fabriquen amb la possibilitat d'acabat en zincat, galvanitzat o en pintura anticorrosió.
Equipades de jets de plàstic (de cos simple, trijet o penta jet amb antigota de membrana a 0,7 bar) o jets metàl · lics, les barres herbicides tenen estructura reforçada i canonades portajets en acer inoxidable i roscat.